รับสมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
ธันวาคม - 2560  

โครงการ วาฟก้า เฟรนด์ชิปทัวร์ในประเทศไทย ประจำปี 2560 (วันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2560)

 
พฤศจิกายน - 2560  

WAFCAT จัดนิทรรศการภาพวาดเด็กพิเศษอาเซียน 2017

 
ตุลาคม - 2560  

จดหมายข่าวมูลนิธิฯ ฉบับที่ 85 : เดือนตุลาคม มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)

 
สิงหาคม - 2560  

คุ้มค่าการรอคอย! ของอาสาสมัครเพื่อนมนุษย์ล้อ กับ โครงการ คาราวานมิตรภาพครั้งที่ 32 จ.น่าน

 
กรกฎาคม - 2560  

โครงการสัมมนา “แนวทางการให้บริการเก้าอี้ล้อเข็น (วีลแชร์) แก่คนพิการ”

 
มิถุนายน - 2560  

การสัมมนา “แนวทางการให้บริการเก้าอี้ล้อเข็น (วีลแชร์)แก่คนพิการ ประจำปี 2560”

การลงพื้นที่ติดตามผลโครงการสร้างห้องน้ำและทางลาดในโรงเรียนเพื่อเด็กพิการเรียนร่วมเมื่อปี 2549

 
พฤษภาคม - 2560  

โครงการคาราวานมิตรภาพครั้งที่ 32

 
เมษายน - 2560  

โปรเจคส่งท้ายปีงบประมาณ 2559 โครงการปรังปรุงที่อยู่อาศัยแก่เด็กพิการจังหวัดสมุทรปราการ

 
มีนาคม - 2560  

ค่ายผูกสัมพันธ์สานฝันเด็กพิการครั้งที่ 9

 
กุมภาพันธ์ - 2560  

กิจกรรมส่งมอบสิ่งอำนวยความสะดวกประจำปีงบประมาณ 2559

 
ธันวาคม - 2559  

พิธีส่งมอบเก้าอี้ล้อเข็นแก่เด็กพิการ

 
พฤศจิกายน - 2559  

โครงการขจัดอุปสรรคทางการเคลื่อนไหวในชุมชน

 
กันยายน - 2559  

การลงพื้นที่ติดตามผลโครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะ การเป็นผู้ช่วยเหลือเด็กพิการที่ใช้เก้าอี้ล้อเข็น จังหวัดนครปฐม

โครงการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กพิการประจำปี 2559

 
สิงหาคม - 2559  

กิจกรรมระดมทุน ออกบูธ ที่บริษัทเด็นโซ่ โรงงานบางบ่อ

 
กรกฎาคม - 2559  

พิธีมอบรถเข็น และซ่อมบำรุงรถเข็นแก่เด็กพิการ

 
เมษายน - 2559  

อีกหนึ่งความสำเร็จ! โครงการปรับปรุงบ้านเพื่อการศึกษาของเด็กพิการ

 
มีนาคม - 2559  

รายงานสรุปผล โครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะการเป็นผู้ช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กพิการที่ใช้รถเข็น ประจำปี 2558

 
กุมภาพันธ์ - 2559  

พิธีมอบและกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจแก่นักเรียน เรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนสำหรับทุกคน (โครงการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กพิการ)

 
มกราคม - 2559  

การอบรมสัมมนา เรื่อง ความรู้และทักษะการเป็นผู้สนับสนุนและช่วยเหลือเด็กพิการที่ใช้รถข็น ปี 2558

 
ธันวาคม - 2558  

บริจาครถเข็นที่จังหวัดราชบุรี ชมรมโรตารี่ฮาโกดาเตะ

 
พฤศจิกายน - 2558  

การสำรวจความเป็นไปได้โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน(โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเด็กพิการ)

 
ตุลาคม - 2558  

โครงการสัมมนาและฝึกอบรมการเป็นผู้สนับสนุนและช่วยเหลือเด็กพิการที่ใช้รถเข็นครั้งที่ 1/2558

 
กันยายน - 2558  

Memorandum of Understanding for Wheelchair Provision

 
สิงหาคม - 2558  

โครงการส่งเสริมทุนการศึกษาแก่เด็กพิการ การสัมมนาปฐมนิเทศครูผู้รับผิดชอบงานทุนการศึกษาและพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนพิการ

 
กรกฎาคม - 2558  

ยินดีต้อนรับ รองประธาน และกรรมการ/เหรัญญิก คนใหม่ เข้าสู่มูลนิธิ WAFCAT

 
มิถุนายน - 2558  

รายงานผลกิจกรรม โครงการคาราวานมิตรภาพครั้งที่ 28 จ.สระแก้ว

 
พฤษภาคม - 2558  

โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกที่บ้านเด็กพิการ จ.สระแก้ว

 
เมษายน - 2558  

การประชุมกรรมการมูลนิธิ WAFCATครั้งที่ 2 ประจาปี 2558

 
มีนาคม - 2558  

รักเลย! โครงการคาราวานมิตรภาพครั้งที่ 27

 
กุมภาพันธ์ - 2558  

ค่ายผูกสัมพันธ์สานฝันเด็กพิการครั้งที่ 7 “ดูงาน สานฝัน สานสัมพันธ์ เพื่อวันของเรา” (โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเด็กพิการ)

 
มกราคม - 2558  

โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคนในโรงเรียน

The 4th Community Skill Training for Wheelchair Users

 
ธันวาคม - 2557  

บริษัท เด็นโซ่เทคโนจำกัด ประเทศญี่ปุ่น สนับสนุนทุนส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กพิการในไทย

มิตรภาพระหว่างชาวญี่ปุ่น และชาวไทย โครงการวาฟก้าเฟรนชิพทัวร์ ครั้งที่ 15 และวาฟแคทคาราวานมิตรภาพ ครั้งที่ 26

Wheelchair Donation with Hakodate East Rotary Club to Disabled Children in Angthong Province

 
พฤศจิกายน - 2557  

Education Support Project for Disabled Children (ESPDiC) Scholarship Student Study Trip in Japan 2014

The Community Skill Training for Wheelchair Children # 3

Field Survey of School Barrier Free Facilities project 2014

 
พฤศจิกายน - 543