รับสมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
การสัมมนา “แนวทางการให้บริการเก้าอี้ล้อเข็น (วีลแชร์)แก่คนพิการ ประจำปี 2560”

สรุปการสัมมนาแนวทางการให้บริการเก้าอี้ล้อเข็น

ข้อเสนอแนวทางการให้บริการเก้าอี้ล้อเข็น

กดดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิ้ก